Regulamin (Zasady i warunki świadczenia usług)

Witamy na stronie Layvy.com!

Niniejsze warunki określają zasady i warunki korzystania z witryny Layvy.com, znajdującej się pod adresem www.layvy.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przyjmujemy, że akceptujesz te warunki. 

Nie kontynuuj korzystania z Layvy.com, jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie. 

Niniejszy regulamin i warunki świadczenia usług zostały utworzone za pomocą ogólnodostępnego generatora. 

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, jako osoba która loguje się na tej stronie internetowej i zgadza się z warunkami firmy. 

„Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnosi się do naszej firmy. 

„Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. 

Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Wchodząc na Layvy.com, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności Layvy.com.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów oraz stworzyć przyjazną użytkownikowi stronę. Niektórzy z naszych partnerów reklamowych i stron trzecich mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Layvy wyszukuje i udostępnia w sposób skategoryzowany dostępne na innych serwisach transmisje online. Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane.

Wszystkie materiały, które dodawane są do naszego katalogu (jeśli nie zaznaczono inaczej) są własnością intelektualną ich twórców – zawartość, nazwa, opis i zdjęcia.

Wszelkie prawa związane z ich publikacją, sprzedawaniem, wypożyczaniem, licencjonowanie, powielaniem, kopiowaniem i redystrybucją należy kierować do właścicieli/organizatorów transmisji.

Materiały na Layvy są publikowane za zgodą ich twórców/właścicieli po uprzednim kontakcie, bezpośrednio zamieszczone w serwisie przez osoby do tego uprawnione lub jeśli warunki korzystania serwisu, w którym zostały zamieszczone pozwalają na dalsze ich publikowanie.

Layvy.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw intelektualnych odnośnie artykułów publikowanych na stronie, koncepcji graficznej, loga i nazwy firmy i/lub opisów jeśli nie podano jego autora.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Layvy.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Layvy.com, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Layvy.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i / lub poniesione w wyniku użycia i / lub publikowania i / lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

Layvy.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych warunków.

Gwarantujesz i reprezentujesz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów stanowiących naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentowania działalności komercyjnej lub nielegalnej działalności.

Niniejszym przyznajesz Layvy.com niewyłączną licencję na używanie, powielanie, edycję i upoważnianie innych do używania, kopiowania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i

Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, centrów charytatywnych i organizacji charytatywnych, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm;
 • strony społecznościowe dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i doradcze; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzamy prośby o linkowanie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Layvy.com; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do Layvy.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których chcesz połączyć się z naszą witryną oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chciałbyś połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi link, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo Layvy.com lub innej grafiki nie będzie dozwolone w przypadku linkowania w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytaj naszą Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz z naszej strony jakikolwiek obraźliwy link, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani bezpośrednio odpowiedzieć.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna będzie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 1. ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 2. ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 3. ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 4. wyklucza wszelkie nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Odkrywaj wydarzenia online dostarczane przez lokalnych twórców na żywo

Instagram

No photo

© 2020 Layvy.com